Hvorfor kan jøder i Danmark ikke leve i fred?

http://www.dr.dk/DR1/Aftenshowet/Klip+fra+Aftenshowet/20070129142128.htm?play=%2FForms%2FPublished%2FPlaylistGen.aspx%3Fqid%3D888637

Jeg finder det direkte foruroligende, at jøder i Danmark ikke kan få lov til at gå i fred for herboende muhamedanere. Ligeledes er det uhyre dårlig opførsel, når selv danskere (på den yderste venstrefløj) ikke respekterer jøders ret til at bevæge sig i vort samfund. Det er kriminel adfærd, når man spytter, kaster sten eller råber nedsættende ord efter andre mennesker. Og gør man det mod folk, alene fordi de har en anden tro, så kaldes det racisme. Men hvor er anti-racisterne henne, når overgrebene sker mod jøder? Hvor er Søvndal & Co, Enfoldighedslisten, DRC (Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination), EUMC (EU Overvågnings Center for Racisme og Xenofobi ) m.fl? Kommer de først ud af starthullerne, når det handler om en eller anden muhamedaner, der føler sig stødt på sine fine, hellige manchetter? Man er efterhånden ved at tro det. Man skulle næsten tro, at nogle blandt disse organisationer var købt og betalt af ‘Det Muslismske Broderskab’. Eller måske er de blevet truet. Det er svært at sige. Måske gælder racsime-§§’ne kun, når en muhamedaner føler sig krænket. Man kunne godt få den tanke.

~ af Pinstripe på 22. januar 2009.

 
%d bloggers like this: