Er Muslimernes Fællesråd ekstremister?

Spørgsmålet stilles i en dagens klumme af Helle Merete Brix.

http://www.180grader.dk/klumme/Er_Muslimernes_F_llesr_d_ekstremister.php

Muslimernes fællesråds formål er at “repræsentere et bredt udsnit af muslimer i Danmark og fungere som et fælles talsorgan for disse, at facilitere og koordinere det værdifulde arbejde, som allerede udføres i medlemsforeningerne, og at løfte opgaver der kan være af almen gavn for muslimer og samfundet i øvrigt.” (citeret fra klummen)

Organisationens to frontfigurer, Zubair Butt-Hussain og Reino Abdul Wahid Pedersen er under skarp kritik for at udbrede stærkt islamiske holdninger. Sidstnævnte har ikke kunne tage utvetydig afstand fra stening af kvinder.

I en tidligere udgave af Kristelig dagblad har han udtalt:

“Stening til døde er forfærdeligt, men da strafformen er givet af Gud selv, er det ikke op til mennesker at ændre den.

– De ting, som er givet i Koranen eller af profeten Muhammad i en utvetydig form, står for så vidt ikke til diskussion blandt muslimer. I samme øjeblik, vi ville sætte disse ting til diskussion, ville vi jo i bund og grund have erklæret os som ikke-troende på Allah og Hans budbringer, og ville dermed have stillet os selv uden for islam. Det får du naturligvis ikke nogen muslim til at gøre,…”

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/187706:Danmark–Danske-imamer-forsvarer-stening

Der er i ovenstående ingen tvivl om, at vi her har at gøre med en islamist på fuld højde med Ahmedinejad i Iran.

Uddrag af klummen:

Medierne har i den senest tid med rette fokuseret på Abdul Wahid Pedersens manglende afstandtagen fra stening som straf. Denne anskuelse står han ikke alene med i paraplyorganisationen. En af de 14 foreninger, der står listet som medlemsorganisation er Islamisk Forum. I dag kaldes det Islamforum, og der er tale om et debatforum, hvor især unge muslimer diskuterer anliggender inden for islam og stiller spørgsmål.

Den 10. Februar 2009 spørger Rameesha således: “Er stening tilladt indenfor islam? Og hvis ja, hvad er reglerne så omkring dette?”

Redaktøren Abidah svarer, at straffen for zina er stening og lister de betingelser op, der ifølge Hanafi-retsskolen skan være opfyldt for, at straffen kan iværksættes.

Lad os nu se at få de korantro islamistiske foreninger og organisationer ud af landet. Det virker sikkert ikke demokratisk at ville ønske visse foreninger forbudt, men når foreningerne arbejder for en afskaffelse af demokratiet og indpoder islamistiske ideer, der iøvrigt er direkte i strid med menneskerettighederne, i deres medlemmer, er disse også i strid med dansk lovgivning.

Vil integrationsministeren tage afstand fra disse foreninger og i al fremtid nægte ethvert samarbejde med dem? Vil hun give disse foreninger og organisationer en advarsel om snarlig tvangsopløsning, dersom de ikke indstiller deres antidemokratiske arbejde og landsskadelige virksomhed?

Jeg regner ikke med det. I hvert fald ikke før integrationsministeren hedder noget andet end Birte Rønn Hornbæk.

~ af Pinstripe på 26. februar 2009.

 
%d bloggers like this: