Konventioner i vejen for udvisninger.

Birthe Rønn og en såkaldt ekspert i menneskerettigheder står fast på, at det ikke er muligt at udvise udenlandske kriminelle bandemedlemmer for besiddelse af skydevåben. At være i besiddelse af et skydevåben er ikke en grov forbrydelse, mener de to. Det ville være i strid med Menneskerettighedskonventionens (Den europæiske) artikel 8 at udvise kriminelle indvandrere på et så svagt grundlag, siger Jens Elo Rytter, der skulle være såkaldt ekspert i menneskerettighederne.

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech siger: “Bandepakken vil ikke virke”.

http://www.dr.dk/P3/P3Nyheder/2009/03/05/065649.htm

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-20856871.html

Med henvisning til mit tidligere indlæg; “Giv os Danmark tilbage”, kan jeg igen konstatere, at diverse konventioner ikke beskytter det danske folk og samtidig står i vejen for at udvise de kriminelle elementer, der har taget danske borgere som gidsler.

https://pinstripe.wordpress.com/2009/02/28/giv-os-danmark-tilbage/

Hvis ikke danske borgere er beskyttet af FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder eller EMRK (Den Europæiske Menneskerettighedskonvention) og dermed sættes lavere end de kriminelle udlændinge, der skyder danskere ned på åben gade, hvad skal vi så med de konventioner?

Enfoldighedslistens Johanne Schmidt-Nielsen siger til DR, at straf slet ikke virker. Hun vil istedet belønne de kriminelle med støttepædagoger og dialog.

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2009/03/05/075143.htm

Hun vil iøvrigt have en plan 1:1, hvilket betyder, at sætter man en politibetjent ind mod bandemedlemmerne, så skal der også ansættes en socialmedarbejder til at tørre næsen på perlerne.

Hvor vil Johanne Schmidt-Nielsen finde 400 nye socialmedarbejdere udstyret med en pakke kleenex og skudsikker vest?

Den skudsikre vest får de i allerhøjeste grad brug for, som situationen ser ud.

I P1-Morgen mellem 8 og 9 kunne man forøvrigt i en debat mellem J. Schmidt-Nielsen og Venstres retspolitiske ordfører, Kim Andersen, høre J. Schmidt-Nielsen sige, at indvandrerne føler sig utrygge ved at færdes på Nørrebro, da de tror, de vil blive skudt, fordi de har mørk hud.

Kære lille Johanne… Har du tænkt lidt over, hvem der skaber problemerne, og har du tænkt dig at spørge, hvordan danskerne har det med at færdes på Nørrebro? Har du spurgt dem, hvordan de har det med at være gidsler i eget land?

~ af Pinstripe på 5. marts 2009.

6 kommentarer to “Konventioner i vejen for udvisninger.”

 1. Nu er jeg ikke ekspert, men artikel 8 lyder således:

  Ret til respekt for privatliv og familieliv
  Art. 8

  Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.

  Stk. 2. Ingen offentlig myndighed må gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, medmindre det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder.

  Hvordan kan udvisning være i strid med dette?

  USA overholder ikke reglerne, idet de har dødsstraf.
  Frankrigs tørklædeforbud er et brud på artikel 18

  Overtrædelse af menneskerettighederne kan føre til sanktioner fra det internationale samfund. Det har desværre vist sig i praksis, at flere lande gang på gang bryder Menneskerettighedskonventionen uden sanktioner til følge fra verdenssamfundets side.

  Ofte hører vi om overtrædelser begået af ledere i den muslimske verden. Men det er et faktum at vestlige ledere også gang på gang bryder disse rettigheder, som de selv har været med til at definere og hævder at håndhæve.

  Kan vi ikke også bare være ligeglade med konvertionerne?

  Jeg vil iøvrigt også hellere sanktioneres end du eller jeg blot er i risikoen for at blive skudt. Det er jo sygt der seriøst er nogle der med en konvertion i hænderne vil ofre danskernes tryghed for at beskytte nogle udlandske statsborgeres kriminelle handlinger i menneskerettighedernes navn. Føj herfra.

 2. @ManInBurka

  Det er jo sådan set også det, der er det tossede i de såkaldte eksperters argumenter.
  Engang imellem skulle man tro, at de var købt og betalt af Det Muslimske Broderskab for at udtale sig mod straf af kriminelle perler.
  Jeg vil jo tilmed mene, at art. 17 heller ikke denne gang beskytter de kriminelle perler, da de jo selv forbryder sig mod og forsøger at fratage danske borgere deres rettigheder.
  Så er der kun dommerstanden at rette blikket mod. Hvis dommerstanden gang på gang afviser at anvende den strengeste straf for drab med en efterfølgende udvisning af en udlænding uden dansk statsborgerskab, så kan man kun konstatere, at det er evigt ligegyldigt, hvad vore politikere finder på af strafferammer og love. Dommerne gør alligevel, hvad der passer dem.

 3. Dommerne skal følge lovene og strammer de ikke op, bliver der indført minimumsstraffe. Jeg ser nu helst de bliver smidt ud, selv for små forbrydelser. Hvorfor skal vi huse fremmede staters kriminelle pak?

  • Selvfølgelig skal dommerne følge politikernes vedtagelser.

   Og så er der jo lige dem, der kigger i bakspejlet og kigger på tunesersagen, hvor menneskerettighedsorganisationerne fik en fod i klemme i døren og derved forhindrede en udvisning af en særdeles kriminel perle.
   Problemet med loven, som jeg ser det, er, at man med udvisning mener udvisning til hjemlandet.
   Loven burde naturligvis hedde; udvisning af Danmark.
   Så står det den dømte frit for, hvor han vil rejse hen. Der er masser af islamiske lande, der matcher hans tankegods.
   Danmark ska ikke være nogen helle for de kriminelle udlændinge. Og det ligegyldigt, om det drejer sig om mexikanere, philipinere eller tunesere.
   Når der ikke er noget krav om, at den udviste partout skal tilbage til hjemlandet, så kan diverse blødsødne menneskerettighedsorganisationer ikke komme med argumentet om, at han/hun ville risikere tortur eller dødsstraf i sit hjemland.
   Så ja, ud med dem.

   • Problemet er at det nok ikke er så lige til at få ophold i et andet land med et dårligt generalieblad…. men det det burde ikke være et problem for Danmark…

 4. @Imnord

  Selvfølgelig burde det ikke være et problem for Danmark.
  Hvis den pågældende udlænding har et problem med at blive udvist, skulle han jo nok have inddraget denne tanke, inden han valgte at blive kriminel.

  Desuden viser erfaringer, at det ikke er noget problem for mange lande i verden at huse både krigsforbrydere, terroristsympatisører og jihad-ledere. Bare se på antallet af islamiske jihad-opildnere i UK. Samtidig forhindrer man en demokratisk valgt politiker (Geert Wilders) fra et europæisk land i at rejse ind i UK.
  Det er den omvendte verden. Faktisk har man smidt Geert Wilders ud af UK, hvis man skal sætte det lidt på spidsen. Og hvis det er i orden at smide en demokratisk folkevalgt europæisk og tilmed lovlydig EU-borger ud af UK, så kan jeg ved min sødeste grød ikke forstå, at man ikke kan smide de kriminelle ud.

Der er lukket for kommentarer.

 
%d bloggers like this: