Saudere arresterer farlig jihadi-terrorist.

Øøhh.. lige et øjeblik.

Det var blot en farlig kvindelig bilist, man havde arresteret.

Hvordan kunne jeg da tage fejl.. Hvordan skulle man overhovedet kunne finde en jihadist i et helligt land som Saudi-Arabien?

http://www.jihadwatch.org/archives/025112.php

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/7925941.stm

Af alle steder i Verden, hvor man praler af at være moderne og have en høj intelligens, har man stadig ikke fundet ud af, at kvinder faktisk også er mennesker. Ingen andre steder i verden har man en lov, der forbyder kvinder at køre bil på offentlige veje.

Hvad siger FN til dette? Jeg mener, FN er vel garant for, at folk, uanset køn, race, tro, politisk standpunkt eller handikap bliver behandlet lige for loven… Eller er de? Hvad bruger man egentlig den der “Verdenserklæring om menneskerettigheder” til?

Vores egen Europæiske Menneskerettighedskonvention siger:

Artikel 14 – Forbud mod diskriminering

Nydelsen af de i denne konvention anerkendte rettigheder og friheder skal sikres uden forskel på grund af køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel eller ethvert andet forhold.

Verdenserklæringen om menneskerettigheder er kun en hensigtserklæring og er ikke retlig bindende.

FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne

Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FN’s generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer. 8 lande afholdt sig fra at stemme. Ingen lande stemte imod.
Verdenserklæringens 30 artikler dækker både borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Verdenserklæringen er det menneskerettighedsdokument der er mest kendt og har den største udbredelse i verden. Erklæringen er ikke juridisk bindende for staterne, men den har gennem tiden fungeret som en slags moralsk rettesnor og politisk handlingsplan for udviklingen af menneskerettighederne både i FN og i regionale organisationer som fx Europarådet.

Men hvad betyder denne Verdenserklæring, når det blot er en hensigtserklæring?

Hvad betyder denne Verdenserklæring for Saudi-Arabien eller de øvrige 56 medlemslande af OIC, der har deres egne menneskerettigheder skrevet på baggrund af sharia-loven, den islamiske kvindefjendske, racistiske og på alle måder sindsyge lov, der kontrollerer mennesker i den islamiske verden i en eller anden grad.

Du kan læse OIC’s menneskerettigheder her..

Men læg så mærke til art. 25.

ARTICLE 25:

The Islamic Shari’ah is the only source of reference for the explanation or clarification of any of the articles of this Declaration.

Sidste artikel understreger, at sharia’en stadig er over deres såkaldte menneskerettigheder.

~ af Pinstripe på 6. marts 2009.

 
%d bloggers like this: