Vesten tabte på Durban II

Ralf Pittelkow har igen begået en guldklump af en klumme.

Oven på racismekonferencen spørger Ralf Pittelkow i en politisk kommentar derfor:

“Hvornår holder  de vestlige lande op med at agere boksebold for muslimske diktatorer?”

Ja, det er et godt spørgsmål.. Vi kan jo stille spørgsmålet videre til bl.a. vor udendørsminister Per Stig.

http://jp.dk/opinion/pittelkow/article1671645.ece

Pittelkow skriver bl.a.:

“Danmark og andre vestlige lande fik forhindret de mest radikale muslimske krav til slutdokumentet på FN’s racismekonference, Durban II. Først og fremmest kravet om, at religionskritik skulle udnævnes til at være racisme.

Man må naturligvis glæde sig over, at dette esktreme angreb på ytringsfriheden blev stoppet. Der er også andre passager i slutdokumentet, som er positive set med demokratiske og humanistiske briller. Det gælder således generelle betragtninger om værdien af demokrati og ytringsfrihed og en påmindelse om, at Holocaust aldrig må glemmes.”

[…]

“Jacob Mchangama, chefjurist i tænketanken CEPOS, spurgte på konferencen én af nøglefigurerne i denne debat, den berygtede senegaleser Doudou Dienne, hvad et forbud mod hadsk tale ville betyde for Muhammed-tegningerne. Dienne svarede, at Kurt Westergaards tegning af bomben i turbanen ville være forbudt. (Berlingske Tidende 23.4.).

Men problemerne med slutdokumentet begrænser sig ikke til angrebene på ytringsfriheden. Dokumentet er fyldt med betragtninger, der reelt drejer sig om, hvordan de vestlige lande bør indrette deres samfund, specielt i forhold til flygtninge og indvandrere.”

Ja, det kunne de tænke sig. At vi i den vestlige verden skulle indrette os efter lande, der ser stort på FN’s menneskerettighedserklæring af 1948 og samtidig kræver respekt, medens de opfører sig som små sarte mimoser, når man kritiserer deres hade-ideologi, islam.

Jeg mener ganske enkelt, at vi ikke burde have været tilstede under nogen omstændigheder. Ikke så længe Iran som bannerfører leder hetzen mod Israel og taler om udslettelse af en suveræn stat og et højt respekteret medlem af FN.

Det er skandaløs optræden af de islamiske stater. De burde alle have været udvandret som følge af Ahmedinejad’s svada og antisemitiske tale fra en talerstol, der burde indgyde respekt i enhver, der måtte indtage pladsen bag den. Men ikke Ahmedinejad. Han både voldtager og håner denne ret til at tale i FN’s forsamling.

Det ville have været rart, om FN’s medlemslande kunne samles om at få ekskluderet diktaturstater, shariastater og dets lige fra FN. FN bør kun være for lande, der udelukkende bekender sig til demokratiet og de universelle menneskerettigheder.

~ af Pinstripe på 26. april 2009.

 
%d bloggers like this: